Still til NTNU-styret!

Den 30.mars- 6. april er det valg til NTNU-styret! Ønsker du et lærerikt år som gir deg mulighet til å påvirke landets største universitet? Da burde DU stille til NTNU-styret!

Det skal velges to studenter til NTNU-styret, en av hvert kjønn. Arbeidet innebærer et år på fulltid som styremedlem ved NTNU og studentpolitiker. Vervet er lønnet og starter i august. Arbeidsstedet er Trondheim og det er mulig å få økonomisk bistand til flytting om du kommer fra Gjøvik eller Ålesund.

Frist for å melde kandidatur er 15.mars.

Les mer om styrevalget på studentvalget.no.