Styret i Stiftelsen ISFiT

ISFiT, Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim, arrangeres av studenter i Trondheim annethvert år. Festivalen samler studenter fra hele verden til diskusjoner, møter, konserter, utstillinger osv i 10 dager, vanligvis i slutten av februar. På festivalen deles dessuten Studentenes fredspris ut. Les mer om ISFiT på www.isfit.org. 

ISFiT er organisert som en stiftelse med NTNU, HiST, Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Studentersamfundet i Trondhjem og Studentsamskipnaden i Trondheim som eiere. Festivalstyret sørger for å planlegge og gjennomføre selve festivalen mens styret i stiftelsen har ansvaret for at det blir valgt en leder for festivalen, godkjenne budsjetter og ellers se at arrangementet er i tråd med vedtektene til Stiftelsen ISFiT. I dette styret sitter eierne av stiftelsen og studenter.

Studenttingets forhold til festivalen er at vi velger én student som representerer NTNU-studentene i styret i stiftelsen for to år. Dette valget gjøres i Arbeidsutvalget i slutten av vårsemesteret i oddetallsår.

Studenttingets representant 13-15
Vegard Elde Vefring.

Beklager, men filen du ba om, finnes ikke.

Kontrollér at du har riktig nettadresse, og at filen eksisterte.

Få ting gjort med Google Disk

Apper i Google Disk gjør det enkelt å opprette, lagre og dele dokumenter, regneark, presentasjoner og annet på nettet.

Les mer på drive.google.com/start/apps.