Sitte i universitetstyre til NTNU?

 

I uke 14 skal det velges to studentrepresentanter til å sitte i universitetstyre til NTNU.

Har du lyst til å være med på å bestemme over rektor?

Alle NTNUs studenter kan stille.
For mer informasjon og/eller for å melde ditt kandidatur til Styrevalge 2014, sende en mail til valgstyret@studenttinget.no
Kandidatfrist fredag 14.03.2014