SAKS og NTNU

 

Våren 2015 blir en spennende tid for strukturen i høyere utdanning. SAKS prosessen er i full gang og i løpet av januar skal NTNU ta stilling til hvilket alternativ vi ønsker. Resultatet kan blir at vi fortsetter som før, slår oss sammen med HiST eller at vi får en storfusjon med HiG, HiN, HiÅ og HiST. Det mest ytterliggående alternativet vil gjøre NTNU til et av de aller største universitetene i Norden. Det viktigste for studentene er at det er økt kvalitet på undervisning og forskning som ligger til grunn når avgjørelsen skal tas. Hvilket alternativ styret velger er fremdeles åpent, men det er sikkert at valget man tar vil ha enorm betydning for NTNUs fremtid.

Struktur i høyere utdanning fra regjeringen.no

Stjernøutvalget-Ferskeste offentlige utredning om høyere utdanning

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren