Refusjon for bruk av NTNU-trykk

 

Arbeidsutvalget i Studenttinget deler hvert år ut inntil 150 000 kr fordelt på to søknadsperioder. Dette er penger som går til studentorganisasjoner som har benyttet NTNU-trykk til produksjon av trykt materiell.

Studenttinget kan refundere inntil 50% av organisasjonens dokumenterte utgifter, . Størrelsen på refusjonen er avhengig av antall søkere.

De disponible midlene skal deles ut etter følgende prinsipper:

 • Kun søknader for trykksaker på papir behandles. Det vil si at trykking av roll-ups og banner ikke dekkes.
 • Søkere tildeles maks 10 000,- per semester
 • Produkter tiltenkt videresalg blir ikke refundert
 • Studentaviser prioriteres i tildelingen
 • Midlene deles prosentvis likt mellom søkerne. Søkere kan maksimalt få refundert 50%.

Søknadsfristene er 1. mars og 1. oktober hvert år.

Retningslinjene ble revidert den 9. desember 2015.  Les mer om de nye retningslinjener her:Retningslinjer for fordeling av Repromidler 2015

Søknadsskjema for refusjon for NTNU-trykk

Søknaden kan enten:
sendes på mail (sti@studenttinget.no),
eller leveres på kontoret til Studenttinget,
eller sendes med post til Studenttinget NTNU, Alfred Getz vei 3, 7491 Trondheim

NB!

 1. Søknadsfristen er 1. mars / 1. oktober
 2. Bare utgifter fra NTNU-trykk kan få refusjon
 3. Oppdraget må være gjennomført og betalt
 4. Utgifter og trykkested må dokumenteres
 5. De aktuelle kvitteringene må være vedlagt søknaden
 6. Dette søknadsskjemaet må benyttes

Bakgrunn

Hensikten med refusjonen er å redusere studentenes utgifter til trykking ved NTNU-trykk. Det er historiske grunner for denne ordningen. Da Reprosentralen ble gjort om til NTNU-trykk gikk prisene på opp. For NTNU var det viktig at studentene ikke skulle få denne, generelle prisøkningen.

Studenttinget forvalter derfor en pengepott for NTNU. Potten fordeles blant alle studentorgan som kan dokumentere at de har brukt tjenestene til NTNU-trykk.