Refusjon for bruk av NTNU Grafisk senter (NTNU-trykk)

Alle studentorganer kan søke om refusjon for bruk av NTNU Grafisk senter, tidligere NTNU Trykk.

  1. Søknadsfristen er 1. oktober og søknaden sendes til sti@studenttinget.no
  2. Bare utgifter fra NTNU Grafisk senter kan få refusjon
  3. Oppdraget må være gjennomført og betalt
  4. Utgifter og trykkested må dokumenteres
  5. De aktuelle kvitteringene må være vedlagt søknaden
  6. Søknadsskjema for refusjon for NTNU-trykk må benyttes.

Les mer om ordningen og retningslinjene for tildeling her. 

Frist for innsending av søknader er 1. oktober.