PM: Rapport fra sakkyndig komité, NOKUT

Denne uken la sakkyndig komité fra NOKUT frem rapport om tilsyn til kvalitetssikringssystemet ved NTNU. Komiteen anbefaler at kvalitets-sikringssystemet ved NTNU vurderes som ikke godkjent. Studenttinget NTNU kjenner seg igjen i punktene fra den sakkyndige komiteen.

          Vi må konstatere fakta, og jobbe ut i fra dette, sier leder for Studenttinget NTNU, Simon Utseth Sandvåg.  Rapporten viser at vi har et kvalitetssikringssystem som ikke er tilfredsstillende og at dette må forbedres umiddelbart. Vi i Studenttinget har vært klar over problematikken, og ser nå dette som en mulighet til å få implementert et velfungerende kvalitetssikringssystem.

 Studenttinget vil bruke rapporten som motivasjon til å få opp et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem basert på NOKUTs tilbakemeldinger. Studenttinget er opptatt av at dette skal skje i tett samarbeid med ledelsen og studentene ved NTNU

       Studentene er det viktigste leddet i kvalitetssikringsarbeidet. Det er studentenes utdanning som skal være hovedfokus på et universitet. Kvalitetssikringsarbeidet er en essensiell del for å utdanne dyktige samfunnsdeltakere, sier Sandvåg.

 Sandvåg vil samtidig understreke at rapporten kun peker på kvalitetssikrings-systemet, ikke selve kvaliteten på utdanningen.

            Vi er sikre på at NTNU fortsatt har god kvalitet på utdanningen. Vi vil benytte denne rapporten til å få på plass kvalitetssikringssystemet, og vi mener dette vil gjøre NTNU til en enda bedre utdanningsinstitusjon på sikt.

 Studenttinget ser frem til et godt samarbeid med resten av NTNU.

         Vi har et godt samarbeid med ledelsen ved NTNU, og vi er overbevist om at vi sammen skal komme styrket ut av dette NOKUT har nå påpekt problematikken, nå er det opp til oss å rette opp og forbedre våre mangler.

 For spørsmål eller utdypninger, kontakt:OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Simon Utseth Sandvåg
Leder, Studenttinget NTNU
Telefon: 73 59 32 89 / 930 49 531
E-post: leder@studenttinget.no