Still til NTNU-styret!

Den 30.mars- 6. april er det valg til NTNU-styret! Ønsker du et lærerikt år som gir deg mulighet til å påvirke landets største universitet? Da burde DU stille til NTNU-styret!

Det skal velges to studenter til NTNU-styret, en av hvert kjønn. Arbeidet innebærer et år på fulltid som styremedlem ved NTNU og studentpolitiker. Vervet er lønnet og starter i august. Arbeidsstedet er Trondheim og det er mulig å få økonomisk bistand til flytting om du kommer fra Gjøvik eller Ålesund.

Frist for å melde kandidatur er 15.mars.

Les mer om styrevalget på studentvalget.no.

Datadriftere søkes!

Ledig stilling som datadrifter

Det er for tiden ledig stilling som datadrifter ved studentdemokratiet NTNU. Jobben er timebetalt etter behov, lønnet etter statens lønnstrinn 21.

Antatt arbeidstid 50 – 100 timer per semester, stort sett fleksibel arbeidstid, men noe tilkalling må medregnes.

Stillingen omfatter drift av servere og nettsider. Søkere bør ha kjennskap til:

  • Windows Server (Active Directory, Printserver)
  • Linux Server (Apache, MySQL, Java apps)
  • Generell fortåelse for nettverk (IP, DNS)
  • vmware ESXi

Ansvarsområdet innebærer også support mot brukere av systemene, også brukere med egne maskiner (Windows, Linux, OS X). Det er ønskelig at man er tilgjengelig for oppmøte for support om det er nødvendig.

Søknad med CV sendes til sti@studenttinget.no

.

 

 

 

Nytt arbeidsutvalg er på plass!

Torsdag kveld var Studenttinget 2017 samlet for første gang for å velge sin nye ledelse. Etter flere lange utspørringer over syv timer ble følgende valgt.

Leder: Marte Øien
Fagpolitisk nestleder: Magnus Johannesen
Internasjonalt ansvarlig: Johannes Bjartnes
Læringsmiljøansvarlig: Lars Bjørnar Vist

Studenttinget er studentene ved NTNUs overste tillitsvalgte organ og er deres talerlør opp mot institusjonen. Studenttinget er satt sammen av 25 studenter fra hele NTNU. Studenttinget vedtar studentenes mening i forskjellige saker og det er ledelsens oppgave å følge opp og gjennomføre disse vedtakene.

«Jeg takker ydmykt for tilliten og gleder meg til å ta fatt på ledervervet. Vi går et veldig spennende år i møte ” sier påtroppende leder Marte Øien.

”Det siste året har fokus vært på struktur. Nå skal vi fylle nye NTNU med innhold. Jeg lover å minne Gunnar Bovim på hva studenttinget forventer. NTNU må levere på fusjonsplattformen. Større tverrfaglighet, bedre og mer variert undervisning og forskningsbasert utdanning er nøkkelord for å lykkes med nye NTNU» sier påtroppende leder, Marte Øien

«Det var mange gode kandidater som stilte til valg. Jeg er veldig fornøyd med at hele 9 personer stilte til de fire vervene som var på valg i dag» sier avtroppende leder Jone Trovåg.

Studenttingets ledergruppe for 2017 vil bestå av:

Leder: Marte Øien
Fagpolitisk nestleder: Magnus Johannesen
Internasjonalt ansvarlig: Johannes Bjartnes
Læringsmiljøansvarlig: Lars Bjørnar Vist
Stedlig leder Ålesund: Gjermund Kvernmo Langset
Stedlig leder Gjøvik: Ole-Jacob Oosterhof

Styremedlem: Ingvild Sørlie
Styremedlem: Kim Allgot
Styremedlem: Dennis Bogen

For ytterlige kommentarer fra ny ledelse, ta kontakt med påtroppende leder Marte Øien
Tlf: 953 00 721
E-post: sti@studenttinget.no
Eller
Avtroppende Leder Jone Trovåg
Tlf: 915 73 967
E-post: leder@studenttinget.no

arbeidsutvalget2017

Det påtroppende arbeidsutvalget for 2017. Fra venstre: Johannes Bjartnes, Marte Øien, Lars Bjørnar Vist, Magnus Johannesen, Ole-Jacob Oosterhof, Gjermund Kvernmo Langset