Oppfølging av studentrådene

Arbeidsutvalget har fordelt ansvaret for oppfølging av studentrådene mellom seg. Ansvarlig person er den som har ansvar for dialogen mellom studentrådet og studenttinget og skal så langt mulig delta på alle studentrådsmøter.

Råd/utvalg Hvem
IE Magnus(vara: Lars Bjørnar)
NV Marte(vara: Johannes)
ØK Magnus(vara: Marte)
AD Johannes(vara: Magnus)
HF Johannes(vara: Magnus)
SU Lars Bjørnar(vara: Johannes)
MH Marte(vara: Magnus)
IV Lars Bjørnar(Marte)
SR-siving Magnus
FTV-forum Skal avklares med forumet