Om oss

Studenttinget vedtar studentenes mening

Studentene ved NTNU bestemmer hvem som skal representere dem gjennom et valg hver høst, og studenttingsrepresentantene vedtar studentenes politikk.

Alle studenter ved NTNU kan stille til valg, og alle studenter har stemmerett.
Etter at Studenttinget har gjort et vedtak er det opp til oss selv å få gjennomført endringene vi ønsker. Vi har høringsrett i alle endringer som berører studentene, og vi har plass i de fleste styrer og råd ved universitetet.

Statusoppdatering vår 2013

Les mer om våre møter her:
STi-møter – AU-møter

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bilde fra Studenttingets møte 17. april 2013

 

Meninger og standpunkt
Studenttinget har tatt stilling til mange ulike tema ved universitetet, under vi mener finner du  samlevedtakent vårt med alle vedtak gjort i Studenttinget siden 1997.

I mange saker arbeider Studenttinget sammen med de nasjonale studentorganisasjonene, og er medlem av Norsk Studentorganisasjon. I saker som angår Studentsam-skipnaden i Trondheim (SiT) er det Velferdstinget som uttaler seg.

Studiekvalitet
Studenttinget arbeider for å sikre at utdanningen vi studenter får er verdt innsatsen og tiden vi legger i studiene. Vi mener det er rett at universitetet stiller krav til studentene, men vi ønsker også at studentene ved NTNU skal ha støtte fra godt planlagte emner og sterke forelesere i arbeidet med studiene. Studenttinget stiller krav til innholdet i studie-programmene, uttaler seg om fellesemner og arbeider for rettferdige og gode eksamensformer. For eksempel krever Studenttinget at multiple choice ikke skal være eneste vurdering i et emne, og at Eksperter i Team skal ha reelle oppgaver og grupper sammensatt for å løse problemene.
Læringsmiljø
Lesesaler, grupperom og auditorier er arbeidsmiljøet til studentene i årene ved universitetet. At det er god luft og nok lys, at du kan sitte godt og kan konsentrere deg er nødvendig for å få maksimalt ut av studiene. Dette er godt læringsmiljø! I tillegg til de rent fysiske forutsetningene for å kunne studere arbeider vi for at rådgivning og veiledning skal være tilgjengelig og tilpasset dine behov, at IT-systemer fungerer godt for alle og at mest mulig av universitetet blir universelt utformet.

Studentrettigheter
Studentdemokratiet er også tillitsvalgte, og en viktig del av arbeidet vårt er å sikre at alle studenter ved NTNU blir rettferdig behandlet. Det er tillitsvalgte overalt, fra referansegruppen i et enkeltemne, studieprogram- og institutt-tillitsvalgte og helt opp til Styret ved NTNU.
Studenttinget arbeider med å ivareta og forbedre rettighetene til studenter ved NTNU. For eksempel arbeider vi med å innføre videofilming av muntlig eksamen for å gi studenter grunnlag for rettferdig sensur. Vi har fått gjennom at studenter kan forbedre karakter i flere emner hvert semester, tidligere var det kun mulig å forbedre én karakter hvert år.