Nytt arbeidsutvalg er på plass!

Torsdag kveld var Studenttinget 2017 samlet for første gang for å velge sin nye ledelse. Etter flere lange utspørringer over syv timer ble følgende valgt.

Leder: Marte Øien
Fagpolitisk nestleder: Magnus Johannesen
Internasjonalt ansvarlig: Johannes Bjartnes
Læringsmiljøansvarlig: Lars Bjørnar Vist

Studenttinget er studentene ved NTNUs overste tillitsvalgte organ og er deres talerlør opp mot institusjonen. Studenttinget er satt sammen av 25 studenter fra hele NTNU. Studenttinget vedtar studentenes mening i forskjellige saker og det er ledelsens oppgave å følge opp og gjennomføre disse vedtakene.

«Jeg takker ydmykt for tilliten og gleder meg til å ta fatt på ledervervet. Vi går et veldig spennende år i møte ” sier påtroppende leder Marte Øien.

”Det siste året har fokus vært på struktur. Nå skal vi fylle nye NTNU med innhold. Jeg lover å minne Gunnar Bovim på hva studenttinget forventer. NTNU må levere på fusjonsplattformen. Større tverrfaglighet, bedre og mer variert undervisning og forskningsbasert utdanning er nøkkelord for å lykkes med nye NTNU» sier påtroppende leder, Marte Øien

«Det var mange gode kandidater som stilte til valg. Jeg er veldig fornøyd med at hele 9 personer stilte til de fire vervene som var på valg i dag» sier avtroppende leder Jone Trovåg.

Studenttingets ledergruppe for 2017 vil bestå av:

Leder: Marte Øien
Fagpolitisk nestleder: Magnus Johannesen
Internasjonalt ansvarlig: Johannes Bjartnes
Læringsmiljøansvarlig: Lars Bjørnar Vist
Stedlig leder Ålesund: Gjermund Kvernmo Langset
Stedlig leder Gjøvik: Ole-Jacob Oosterhof

Styremedlem: Ingvild Sørlie
Styremedlem: Kim Allgot
Styremedlem: Dennis Bogen

For ytterlige kommentarer fra ny ledelse, ta kontakt med påtroppende leder Marte Øien
Tlf: 953 00 721
E-post: sti@studenttinget.no
Eller
Avtroppende Leder Jone Trovåg
Tlf: 915 73 967
E-post: leder@studenttinget.no

arbeidsutvalget2017

Det påtroppende arbeidsutvalget for 2017. Fra venstre: Johannes Bjartnes, Marte Øien, Lars Bjørnar Vist, Magnus Johannesen, Ole-Jacob Oosterhof, Gjermund Kvernmo Langset