Ledelsen

Studenttinget ledes av sju studenter i heltidsstilling. Sammen med tre som sitter på deltid, utgjør de arbeidsutvalget. De tar beslutninger på vegne av Studenttinget mellom møtene. Ledelsen og arbeidsutvalget sitter i diverse råd, utvalg, møter og arbeidsgrupper der de fremmer Studenttingets politikk.

 

Ledelsen
Leder Jone Trovåg  leder@studenttinget.no @jonetrovaag
Nestleder Marte Øien nestleder@studenttinget.no  @MarteOien
Fag- og forskningspolitisk ansvarlig Stein Olav Romslo fafo@studenttinget.no @steinoro
Studentdemokratisk ansvarlig Kristian Hovd Sjøli studdem@studenttinget.no  @krisjoli
Informasjonsansvarlig Amanda Giske info@studenttinget.no
Stedlig leder Gjøvik Ole-Jacob Oosterhof gjovik@studenttinget.no
Stedlig leder Ålesund Gjermund Kvernmo Langset alesund@studenttinget.no
Deltid
Likestillings- og inkluderingsansvarlig Philip Lautin Jackson  link@studenttinget.no @philipjackson
Internasjonalt ansvarlig Sondre Stai  internasjonal@studenttinget.no @Sondre_Stai
Læringsmiljøansvarlig Magnus Skarpnes  lm@studenttinget.no @MagnusTheNoob