Landsstyret i NSO

NSO representerer studentene ved universitetene og de høyskolene i Norge, også NTNU, og tar opp saker som har med studenter å gjøre på nasjonalt plan. Landsstyret (LS) er NSO sitt utøvende organ mellom hvert Landsmøte (LM). LS arbeider også med sakspapirene til LM, og innstiller i stort sett alle disse sakene. Det er møter 5 ganger i året, hvor reiser og opphold i forbindelser med møtevirksomheten blir dekket. Fire av landsstyremøtene vil finne sted over en langhelg (tidlig fredag-søndag), mens et femte møte skjer i sammenheng med Landsmøtet. LS har en spesielt viktig rolle i å følge opp arbeidet som NSO-AU gjør og følge opp budsjettene for organisasjonen.

Det sitter fem representanter fra Trondheim, der tre av disse velges av Studenttinget. De resterende plassene er det HiST som har, mens DMMH er førstevara. Leder av Studenttinget sitter per default i LS, de to andre velges av STi på siste vårmøte. Nå er det Simon Utseth Sandvåg, Tina Melfjord og Jarle A. Møller som sitter i LS for STi.

LS-representantene 13/14
Simon Utseth Sandvåg – Tina Melfjord – Jarle A. Møller

Beklager, men filen du ba om, finnes ikke.

Kontrollér at du har riktig nettadresse, og at filen eksisterte.

Få ting gjort med Google Disk

Apper i Google Disk gjør det enkelt å opprette, lagre og dele dokumenter, regneark, presentasjoner og annet på nettet.

Les mer på drive.google.com/start/apps.