Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen (KK) er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. Det er KK’s oppgave å passe på at Studenttinget følger vedtekter, reglement og ikke minst forretningsorden. Dette innebærer tilstedeværelse på alle STi-møter og innstillende AU-møter. Les mer om KK’s arbeid i stillingsinstruksen her. 

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer, hvorav en er leder. Disse kan ikke være representanter i STi eller Styret. Valgperioden er på 1 år, fra januar til januar.

Kontrollkomiteen skal: 

  • Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi.
  • Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt. Med rammene menes arbeidsprogram, møteprotokoll og budsjett som gjelder for studentene ved NTNU.
  • Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter forespørsel fra STi eller arbeidsutvalget.
  • Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget.
Kontrollkomiteen 2016
Øystein Haug (leder)
Thomas Krogstad Eriksen (kun våren)

Kontrollkomiteen kan nås på kk@studenttinget.no eller ved å bruke skjemaet under.

Beklager, men filen du ba om, finnes ikke.

Kontrollér at du har riktig nettadresse, og at filen eksisterte.

Få ting gjort med Google Disk

Apper i Google Disk gjør det enkelt å opprette, lagre og dele dokumenter, regneark, presentasjoner og annet på nettet.

Les mer på drive.google.com/start/apps.