Konstituerende møte i Studenttinget

Den 26. november skal Studenttinget velge leder, to nestledere og arbeidsutvalg for 2015. Alle studenter ved NTNU kan stille som leder og nestleder, mens Studenttingets valgte representanter i tillegg kan stille til arbeidsutvalget. Ta gjerne kontakt dersom du er interessert eller vil vite mer om vervene.

Spørsmål kan rettes til ledelsen

Se stillingsinnstruks her