Kandidatene til Studenttinget 2014 er klare

Studenttinget 2014 skal velges 4.-8. november og nå er kandidatene klare. Det kan se ut til å bli et veldig spennende valg med 47 kandidater til 25 plasser!

AB Erling Søyland Silje Sandvin
Dennis Jianbin Lu Liang Mathias Smitg Huun
Vara:  Mathias Midbøe
DMF Vairaga Vairavanathan  Oyvind Veel Svendsen
Erlend Grimstad Skjærseth  Ludvik Solnør
Thora Mothes
Vara:  Kari Syverud   Elisabeth Slang Stauri  
IVT Ellen Helstad Christoffer Vikebø Nesse
Simen Strømsøyen Sigurd Solberg Jakobsen
Elisa Elmies
Vara:  Petter Tufte   Christian Clemet von Tetzschner
NT Jone Trovåg Viktor Munch Akse
Andrea Hjelt Nicoline Korsvold
Vara: Bente Haug  
IME Jakob Kalvig Skogan Marta H Ranestad
Anders Espeseth Kim Allgot
Oscar Hansen Federl
Vara: Ada Jordal  Gard Hillestad
 Trine Erfjord Melding   
HF Knut N. Figenschou Espen Eigil Barratt-Due Solum
Rune Frøhaug  Camilla R. Solheim
Kathrine Bache Nilsberg Harald Aksnes Karmhus
Tanushree Biswas Elena Bogen Slydal
SVT Mats Karsten Andreassen Christoffer Holseter
Eli Fyhn Ullern Line Willersrud
Eivind Rindal Henrik Stamnes Dahl
Tone Svendsen Endal Maria Honerød
Kristian Sjøli Amalie Grønflaten
Sondre Solberg Lund
Vara:  Hans Petter Kleppan  Tonje Strugstad

Mandatfordelingen blir som i 2013:
AB: 1 – DMF: 1 – IVT: 5 – NT:2 – IME: 4 – HF:4 – SVT: 8