Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene

Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL)  er et utvalg under rektor som skal ivareta den tverrfakultære koordineringen av den 5-årige lektorutdanningen og utvikle felles kvalitetskrav for programmene. FUL skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål.

Det sitter to studenter i FUL, begge oppnevnt av STi. En på høsten og en på våren. Studentene i FUL har en viktig rolle i å påse at studentenes behov blir ivaretatt i alle prosesser. Les mer om FUL på NTNU’s nettsider.

Studentene i FUL 2016
Olaf Stuberg- Kristine Arvesen

FUL-representantene kan nås på ful@studenttinget.no hvis du skulle lure på noe.