Fristasjonsarealer / Free office spaces at NTNU

Trenger din studentorganisasjon kontorplass?

Studentorganisasjoner kan søke om å få tildelt fristasjonsareal fra NTNU sentralt. Fristasjoner er gratis kontorlokaler som tildeles for to år av gangen. Organisasjoner som allerede har kontor må også søke.

Søk på: https://innsida.ntnu.no/web/guest/wiki/-/wiki/Norsk/Internhusleie
Frist: 1. mars.

Det er dessverre trangt om plassen på både Gløshaugen og Dragvoll så det er ikke sikkert din organisasjon får fristasjonsareal.

Merk: Linjeforeninger og andre fakultetsspesifikke organisasjoner får kontorplass av sitt fakultet v/ fakultetsdirektør og trenger ikke søke her.

————————-

Does your student organization need an office?

Student organizations may send applications regarding free office spaces to NTNU’s central administration. Free office spaces are distributed for two years at a time. Organizations that already have free office spaces must also apply in order to keep their office for another two years.

Apply here: https://innsida.ntnu.no/web/guest/wiki/-/wiki/Norsk/Internhusleie (Currently only in Norwegian)
Deadline: 1st of March

Unfortunately both Gløshaugen and Dragvoll are both low on free space, which means there is no guarantee that your organization will get free office spaces.

Note: Academic student organizations (“linjeforeninger”) and other organizations specific to particular faculties get office spaces from their faculty via the faculty director.