Framtidserklæringen – Nordens Beste Studieby

Fremtidserklæringen er et samarbeidsprosjekt mellom studentdemokratiene Trondheim som skal beskrive studentenes visjon for studiebyen. Et utkast ble diskutert i under Fremtidskonferansen på Rica Nidelven 22. januar 2013 der hele studentmassen i Trondheim var invitert. I etterkant jobbet representanter fra alle diskusjonsgruppene videre med innspillene for å komme frem til en ny versjon. Denne ble så tatt opp til behandling i de forskjellige lokale studentdemokratiene i Trondheim.

Fremtidserklæringen i sin helhet ble vedtatt av Studenttinget 17. april 2013. Trykk her for PDF.

Erklæringen har som formål å definere de viktigste kriteriene for at Trondheim skal bli ansett som Nordens beste studieby. Erklæringen definerer studentenes visjon for Trondheim, og viser studentenes mål for hvordan studiebyen Trondheim skal bli enda bedre i fremtiden. Erklæringen la grunnlaget for samarbeidet Nordens Beste Studieby. Norden Beste Studieby.