Det sentrale Forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget ledes av prorektor for forskning, Kari Melby, og består av prodekanene for forskning, to stipendiater, en fra Vitenskapsmuseet og en student. Forskningsutvalget tar opp spørsmål om forskning, forskerutdanning, formidling og nyskaping.

Utvalget er rådgivende for rektor, har møter omtrent en gang i måneden og fungerer som en tverrfakultær arena (på samme måte som Utdanningsutvalget gjør det for utdanning). Lederne for NTNUs store forskningssatsninger inviteres også til å være med på noen utvidede møter.

Les mer om Forskningsuvalget på NTNU’s nettsider her.

 

Studenten som sitter i Forskningsutvalget er pekt ut av Arbeidsutvalget til Studenttinget, dette vervet ligger normalt på fag- og forskningsansvarlig.

Beklager, men filen du ba om, finnes ikke.

Kontrollér at du har riktig nettadresse, og at filen eksisterte.

Få ting gjort med Google Disk

Apper i Google Disk gjør det enkelt å opprette, lagre og dele dokumenter, regneark, presentasjoner og annet på nettet.

Les mer på drive.google.com/start/apps.