Engasjer deg i egen studiehverdag!

Torsdag 21. november skal Studenttinget velge nye studenter til følgende verv:
Kunne du tenke deg å være med? Fyll ut denne og send til orgnest@studenttinget.no

LMU – 1 fast + 2 vara
Arbeidsmengde: 3 møter i semesteret i på ca. 2 timer

Den sentrale klagenemnd – 1 fast + 1 vara
Arbeidsmengde: 4-5 møter i semesteret i på ca. 2 timer

FUL – 1 fast
Arbeidsmengde: 3-4 møter i semesteret i på ca. 2 timer

FUS – 1 fast
Arbeidsmengde: 3-4 møter i semesteret i på ca. 2 timer

I løpet av desember skal arbeidsutvalget gjøre følgende valg og oppnevninger:
Kunne du tenke deg å være med? Fyll ut denne og send til orgnest@studenttinget.no

Rådet for studenter med funksjonsnedsettelser (RFSF) – 1 fast + 3 vara
Arbeidsmengde: Det er 2-3 møter i semesteret, på ca. 2 timer.

Redaksjonsrådet til Universitetsavisa – 2 faste + 2 vara
Arbeidsmengde: Det er 1-2 møter i semesteret, på ca. 2 timer.
Museumsstyret – 1 fra arkeologi + 1 fra naturhistorie
Arbeidsmengde: Det er 1-2 møter i semesteret, på ca. 2 timer.

 

Vitenskapsteoretisk forum – 2 faste