Årshjul

Om noe av dette er av interesse eller du vil ha mer informasjon, send en mail til sti@studenttinget.no eller kom innom kontoret vårt som ligger i 2.etg på Gamle Fysikk.

 

Verv Antall   Velges i
Januar
Februar
Kontrollkomitéen 1 leder
2 medlemmer
Studenttinget
Landsmøtedelegater 26 faste
x vara
Studenttinget
Redaksjonsrådet for Universitetsavisa 2 faste Arbeidsutvalget
Museumsrådet 1 fast fra arkeologi
1 fast fra naturhistorie
Arbeidsutvalget
Vitenskapsteoretisk forum 2 faste Arbeidsutvalget
Mars
Velferdstinget 18 faste
14 vara
Studenttinget
Kandidatfrist Styret NTNU 2 faste
2 vara
Alle studenter
April
Styrevalg 2 faste
2 vara
Alle studenter
Den sentrale klagenemd 1 fast
1 vara
Studenttinget
Mai
Læringsmiljøutvalget 2 faste
1 vara
Studenttinget
Det sentrale Utdanningsutvalget 1 fast
1 vara
Studenttinget
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen 1 fast Studenttinget
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen 1 fast Studenttinget
Juni
Juli
August
Supplering KK 2 faste Arbeidsutvalget
September
Oktober
Fadderutvalget Dragvoll 1 leder
1 nestleder
Studenttinget
Skikkethetsnemnda 2 faste Studenttinget
Den sentrale klagenemd 1 fast
1 vara
Studenttinget
November
Forvaltningsutvalget for lektorutanningen 1 faste Studenttinget
Læringsmiljøutvalget 1 fast + vara Studenttinget
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen 1 fast Studenttinget
Desember
Redaksjonsrådet til UA 2 faste Arbeidsutvalget
Museumsstyret til Vitenskapsmuseet 1 fast fra naturhistorie
1 fast fra arkeologi
Arbeidsutvalget
Vitenskapsteoretisk forum 2 faste Arbeidsutvalget