Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) består av ti studenter som skal sørge for at den daglige driften av Studenttinget (STi) går sin gang, både politisk og organisatorisk.

Arbeidsutvalget består av totalt seks medlemmer, hvor alle sitter på heltid. Fire har arbeidssted i Trondheim, mens de to siste sitter henholdsvis i Gjøvik og Ålesund.

Disse tar permisjon fra studiene for å jobbe for Studenttinget 100 %. De sitter ikke med stemmerett i tinget, men er bundet av vedtakene gjort der.  Les mer om ledelsens arbeidsoppgaver i deres stillingsinstruks her.

AU og STi

Det er AU sin jobb å forberede sakene til STi. Alle kan komme med saker til STi, men det er AU som bestemmer om de skal behandles. Det er også AU sin jobb å komme med et forslag til vedtak; “AU’s innstilling”. Det er denne man endrer på og eventuelt vedtar i Studenttingsmøte. Les mer om AU-møtene her. STi-møtene kan du lese om her.

Arbeidsutvalget 2017

Verv Navn Epost
Leder Marte Øien  leder@studenttinget.no
Fagpolitisk nestleder Magnus Johannesen fafo@studenttinget.no
Læringsmiljøansvarlig Lars Bjørnar Vist laringsmiljo@studenttinget.no
Internasjonalt ansvarlig Johannes Bjartnes internasjonalt@studenttinget.no
Stedlig leder Ålesund Gjermund Kvernmo Langset alesund@studenttinget.no
Stedlig leder Gjøvik Ole-Jacob Oosterhof gjovik@studenttinget.no